geotechnika-titan

Badania i usługi geotechniczne – poznaj koszty

Badania geotechniczne zdaniem wielu specjalistów z dziedziny budownictwa powinno się przeprowadzać obligatoryjnie, choć obecnie nie ma konieczności dołączania ich do wniosku o pozwolenie o budowę.

Usługi goetechniczne są przydatne przykładowo przy określeniu realnej wartości działki. Ma to szczególne znaczenie, gdy kupujemy działkę z przeznaczeniem na budowę domu z piwnicą. Usługi geotechniczne są potrzebne w przypadku projektów domów podpiwniczanych. Za pomocą badań specjaliści określają poziom wód gruntowych oraz ich ewentualne wahania. Geotechnika wykorzystuje innowacyjne technologie. Materiał badawczy otrzymywany jest za pośrednictwem odwiertów, wykonywanych w wybranych miejscach.

Po badaniach, geotechnicy przygotowują dokumentację, która trafia do rąk klienta w przeciągu około dwóch tygodni od zakończenia odwiertów.
Opinia geotechniczna powinna składać się z dwóch części: opisowej oraz graficznej. W części opisowej nie powinno zabraknąć informacji dotyczącej poziomu wód gruntowych. Szczegółowo powinna być też przedstawiona charakterystyka wszystkich warstw gruntów, z adnotacją o głębokości ich zalegania. W starannie przygotowanej opinii geotechnicznej zamieszczane są obliczenia dotyczące nośności gruntu. Geologowie zamieszczają też projekt geotechniczny. Znajdziemy w nim informacje na temat takich zagadnień jak na przykład prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego.

Koszt całej usługi geotechnicznej, wraz z przygotowaniem dokumentacji nie powinien przekraczać około 1000-1500 złotych. Oczywiście, cena jest w dużej mierze uzależniona od liczby przeprowadzanych odwiertów.